เวียดนามยึดเกล็ดลิ่น-งาช้างจากแอฟริกา

2018-10-01 10:15:38

เวียดนามยึดเกล็ดลิ่น-งาช้างจากแอฟริกา

Advertisement

เวียดนามยึดเกล็ดลิ่น, งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างจำนวนมากจากไนจีเรีย ที่สนามบินฮานอย ยังไม่มีผู้ใดแสดงเจตจำนงในการรับของ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวียดนามประจำท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ๋ ชานกรุงฮานอย ตรวจพบเกล็ดลิ่นน้ำหนัก 805 กก. งาช้างและผลิตภัณฑ์ทำจากงาช้าง 193 กก.ในกล่องขนส่งสินค้า 24 กล่อง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. โดยจากป้ายสลากที่ติดบนกล่องระบุว่า สินค้าเหล่านี้ถูกส่งไปจาก 2 บริษัทในไนจีเรีย ทางเครื่องบินถึงสนามบินฮานอย ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดไปรับของ โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ผู้รับตามที่ระบุในใบส่งสินค้า ปฏิเสธที่จะรับสินค้าชุดนี้

ตัวลิ่นเป็นสัตว์เลี่ยงลูกด้วยนมที่ถูกลักลอบค้ามากที่สุดในโลก แม้ประเทศต่างๆ จะมีกฎหมายห้าม แต่การค้ายังคงเฟื่องฟู ส่วนการค้างาช้าง รัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายห้ามในปี พ.ศ. 2535 แต่การลักลอบค้ายังมีอยู่ และร้านค้าจำหน่ายงาช้างที่มีอยู่ก่อนออกกฎหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ และส่วนผสมยารักษาโรค.