สวนสัตว์โคลอมเบียฉลองลูกลิงแมงมุมหายากเกิดใหม่

2018-09-16 11:40:42

สวนสัตว์โคลอมเบียฉลองลูกลิงแมงมุมหายากเกิดใหม่

Advertisement

สวนสัตว์แห่งหนึ่งในโคลอมเบียฉลองการเกิดของลูกลิงแมงมุม ซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์หายากที่เสี่ยงสูญพันธุ์เจ้าหน้าที่เผยว่าลูกลิงแมงมุมตัวนี้เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่สวนสัตว์ซานเฟ ในเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของโคลอมเบีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเพศของลูกลิงแมงมุม โดยต้องการให้ลูกลิงแรกเกิดอยู่กับแม่ของมันตามวิถีธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


ลูกลิงตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ตัวยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ถือเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาที่มีลูกลิงแมงมุมเกิดที่สวนสัตว์ซานเฟ โดยที่สวนสัตว์นี้มีลิงแมงมุมอยู่ 20 ตัว แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าจำนวนอาจเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีลิงแมงมุมเพศผู้ตัวหนึ่งกับตัวเพศเมียอีกหลายตัวกำลังอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์

ลิงแมงมุมซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในป่าฝนเขตร้อน เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 25 สายพันธุ์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซานเฟระบุว่า การรุกพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงการล่าและลักลอบค้าอย่างผิดกฎหมาย เป็นปัจจัยที่ทำให้ลิงแมงมุมเสี่ยงสูญพันธุ์

ภาพ AFP

แท็กที่เกี่ยวข้อง