ตั้งชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล

2018-09-14 16:10:04

ตั้งชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล

Advertisement

4 องค์กรยักษ์ใหญ่ผนึกกำลัง จัดตั้งชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เน้นสร้างเสถียรภาพโครงข่ายให้แข็งแกร่ง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 4 หน่วยงานใหญ่ ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผสานความร่วมมือ จัดตั้ง ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และความร่วมมือด้านเทคนิคในการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้เรื่องเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการ คือ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเทคนิคและพัฒนาคุณภาพการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิตอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวางแผนงานไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายจะร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น การบริหารต้นทุนร่วมกัน การกำหนดมาตรฐานของราคาค่าบริการ การกำกับดูแลกันเองการเจรจาและให้คำปรึกษากับผู้เช่าใช้บริการโครงข่าย ระยะกลาง เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน 3 ฝ่ายทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย กสทช. และรัฐบาล เพื่อการแก้ปัญหาผลกระทบของทรัพย์สินรัฐที่รับภาระแทน กสทช. ระยะยาว เป็นการเสนอแนวทางการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโครงข่ายจากสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันต่อรัฐบาล หรือ กสทช. กระทรวงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจัดตั้งชมรมดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาแข่งขันกับผู้ให้บริการช่องรายการ แต่ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการโครงข่าย และให้เกืดความผิดพลาดในการออกอากาศน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการช่องรายการ ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 หน่วยงาน และประชาชนที่รับบริการ จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีคุณภาพ