เที่ยว "หมู่บ้านลาวครั่ง" อุทัยธานี พักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชุมชน

2018-09-13 13:20:40

เที่ยว "หมู่บ้านลาวครั่ง" อุทัยธานี พักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชุมชน

Advertisement

"หมู่บ้านลาวครั่ง" อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน จัดโฮมสเตย์รองรับ เพื่อให้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิด มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ที่ จ.อุทัยธานี ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ได้เปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เดินทางมาสัมผัสวิถีชุมชน ของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งในอดีตบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เมื่อ 200 กว่าปี โดยได้นำเอาประเพณีศิลปและวัฒนธรรม ติดตัวมาด้วยและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับประเพณีที่สำคัญที่ชาวบ้านสะนำ นับถือตามความเชื่อและปฏิบัติกันมานาน นั่นก็คือ การกราบไหว้ขอพรศาลเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทอขายเป็นรายได้เสริม และย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งผ้าทอของหมู่บ้านสะนำแห่งนี้ถือเป็นผ้าทอที่มีผู้นิยมสวมใส่ เนื่องจากมีลวดลายที่สวยงาม และแต่ละผืนจะใช้เวลาทอค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องใช้ความพิถีพิถัน
นอกจากนี้ หมู่บ้านสะนำยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ "ต้นไม้ยักษ์" เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ มีอายุกว่า 300 ปี ที่เรียกว่า ต้นผึ้งหรือต้นเชียง มีระบบรากที่แผ่กว้างและใหญ่เพื่อค้ำยันต้น สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ โดยรายล้อมไปด้วยต้นหมาก จำนวนมาก เรียกว่า เป็นล้านๆต้นเลยทีเดียว เนื่องจากชาวบ้านที่นั่นนิยมรับประทานหมาก จึงปลูกกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จนได้ฉายาว่า "หมากล้านต้น" ซึ่งหมู่บ้านสะนำ ยังได้เปิดให้พักโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้นอนค้างคืน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย

สำหรับหมู่บ้านสะนำ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้เป็น "หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีของอำเภอบ้านไร่" เนื่องจากมีความโดดเด่น ในด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อื่นๆ ที่มีชื่อเสียง

แท็กที่เกี่ยวข้อง