ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก เยือนไทย ยันสัมพันธ์2ประเทศแน่นแฟ้น

2017-06-05 14:10:34

ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก เยือนไทย ยันสัมพันธ์2ประเทศแน่นแฟ้น

ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิกสหรัฐฯ พบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยันความสัมพันธ์สองประเทศยังแน่นแฟ้น


พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก Robert B. Brown (โรเบิร์ต บี บราวน์) ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ ณ ห้องรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพบกพลเอก โรเบิร์ต บี บราวน์ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการฝึกร่วมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกร่วม - ผสม Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกร่วมที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค  การเดินทางมาเยือนของ พลเอก โรเบิร์ต บี บราวน์  ในครั้งนี้นับเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง