พลิกวิกฤติ! พิจิตรน้ำท่วม ชาวบ้านใช้โอกาสเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

2018-09-04 13:05:05

พลิกวิกฤติ! พิจิตรน้ำท่วม ชาวบ้านใช้โอกาสเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

Advertisement

หลายพื้นที่ใน จ.พิจิตร มีน้ำสะสมท่วมขังพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรถือโอกาสนำเป็ดไล่ทุ่งกว่า 3 พันตัว เลี้ยงในแหล่งน้ำท่วม

เหตุน้ำป่าสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และน้ำฝนไหลเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตร เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เกษตรกรใช้โอกาสช่วงน้ำท่วม นำเป็ดไล่ทุ่ง กว่า 3,000 ตัว ลงเลี้ยงในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเป็นแหล่งหาอาหารโดยจะมีสัตว์น้ำจำพวก กุ้ง หอย ปลา มากมายส่งผลดีกับฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ได้มีการเจริญเติบโต และการออกไข่ของเป็ดที่จะออกไข่ในปริมาณมากเมื่อยามที่เป็ดมีร่างกายสมบูรณ์

สำหรับการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในช่วงนี้ถือว่า เป็นการใช้โอกาสในช่วงน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนำเป็ดมาเลี้ยงแทนการทำนา เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง