วันนี้มีอะไร: 15 สิงหาคม วันแห่งปลาดิบ

2018-08-15 00:00:22

วันนี้มีอะไร: 15 สิงหาคม  วันแห่งปลาดิบ

Advertisement

วันแห่งปลาดิบ
วันแห่งปลาดิบ มีที่มาจากเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 1991 ได้มีการค้นพบคำว่า “ซาซิมิ” เป็นครั้งแรกในรูปแบบลายลักษณ์อักษรทางเอกสาร

ข้อมูล www.marumura.com
ภาพ TY Lim / Shutterstock.com


144 ปีก่อน


พ.ศ. 2417
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ง สภาที่ปรึกษาในพระองค์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะองคมนตรี ในปี พ.ศ. 2435136 ปีก่อน
พ.ศ. 2425
ออกพระราชบัญญัติอั้งยี่

71 ปีก่อน
พ.ศ. 2490
ชวาหระลาล เนห์รู ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นคนแรก


ภาพ Jaguar PS / Shutterstock.com46 ปีก่อน
พ.ศ. 2515
วันเกิด เบน แอฟเฟล็ก นักแสดงชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลออสการ์จากบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting