สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.61

2018-08-12 22:10:27

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.61

Advertisement

พสกนิกรสุดปีติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2561 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 12 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2561 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จออกด้วย