"แอ่งเล็ก เช็คอิน" เที่ยวได้ทั้งปีที่ "บ้านแก้งเรือง"

2018-08-12 16:20:29

"แอ่งเล็ก เช็คอิน"  เที่ยวได้ทั้งปีที่ "บ้านแก้งเรือง"

Advertisement

“แอ่งเล็ก เช็คอิน” หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ใน จ.อุบลราชธานี ชวนสัมผัส 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ชมศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเที่ยว "น้ำตก" ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม

จ.อุบลราชธานีเดินหน้าเปิดโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ขึ้นที่บ้านแก้งเรือง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี หนึ่งในหมู่บ้านของเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพลาญกงเกวียน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

สำหรับบ้านแก้งเรือง เป็นหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล ต.นาจะหลวย ชื่อ "จะหลวย" เพี้ยนมาจากคำว่า "จะรอย" หรือ "จะโรย" ของภาษาส่วย แปลว่า "พังพอน" เมื่อครั้งที่ชาวบ้านอพยพถิ่นฐานมาตั้งรกรากปลูกข้าวที่พื้นที่นา จะมั่งมี จะร่ำรวยเป็นจำนวนมากจึงเรียกพื้นที่นี้ว่า "นาจะรวย" แต่เนื่องจากเป็นภาษาส่วยชาวบ้านจึงออกเสียงต่อๆมาเป็น “ นาจะหลวย”
ด้วยสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบเชิงเทือกเขาพนมดงรัก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวจังหวัด ชาวบ้านแก้งเรืองส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรของบ้านแก้งเรืองกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็น กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า มะพร้าว และหน่อไม้ โดยเฉพาะหน่อไม้ส้ม หรือหน่อไม้ดอง ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในการคิดวิธีถนอมอาหาร จนเกิดการรวมกลุ่มแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ เช่น น้ำสำรอง จากลูกสำรอง

นอกจากนี้ชาวบ้านแก้งเรืองยังเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมโดยเฉพาะฝีมือการจักสานไม้ไผ่ ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น มีการมีพัฒนารูปแบบต่อๆ กันมาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น กระติ๊บข้าว หวดนึ่งข้าวเหนียว กระด้ง พัด รวมไปถึงเสื่อผือ เสื่อกก ที่มาจากการนำต้นผือและต้นกกมาแปรสภาพเป็นเส้น ย้อมสี แล้วนำไปสานเป็นรูปทรงต่างๆ ได้แก่ เสื่อ พวงกุญแจเส้นกก เช่นเดียวกับเสื่อเตยที่ทำจากใบเตย หรือเสื่อจากเส้นหญ้า ขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็รวมกลุ่มกันประดิษฐ์หมอนสม็อก หรือหมอนฟักทอง จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งนี้บ้านแก้งเรืองห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีกว่า 100 กม. แต่ก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงามทั้งป่าไม้ น้ำตก แหล่งน้ำขนาดน้อยใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา โดยเฉพาะน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมไม่ขาดสาย บ้านแก้งเรือง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จึงพร้อมที่จะเป็น "แอ่งเล็ก" ที่ให้นักท่องเที่ยวมา เช็คอิน สัมผัสเสน่ห์ ชม ชิบ ช้อป ชุมชนอีสานใต้ได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้มีความสุขกลับไป ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทร.045-307061