จิตแพทย์เตือนสื่อเสนอข่าว ม.6โดดตึกฆ่าตัวตาย

2018-08-11 09:30:44

จิตแพทย์เตือนสื่อเสนอข่าว ม.6โดดตึกฆ่าตัวตาย

Advertisement

จิตแพทย์เตือนสื่อนำเสนอข่าว ม.6 โดดตึกฆ่าตัวตาย อาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ แนะเสนอข่าว 2 ไม่ 1 ควร

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จิตแพทย์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีนักเรียน ม.6 กระโดดตึก รร. ชื่อดังใน จ.ศรีสะเกษ ฆ่าตัวตาย โดยระบุว่า ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้อง ม.6 ด้วยนะครับ สำคัญที่สุดการนำเสนอข่าวเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” ผมมีข้อเสนอแนะสำหรับสื่อมวลชนดังนี้ ปัจจุบันการนำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย อาจส่งผลกระทบต่อการฆ่าตัวตายเลียนแบบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Copy Cat ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาเดียวกับผู้เสียชีวิตได้ ผมจึงขอนำเสนอหลักของการนำเสนอข่าวที่สำคัญ “2 ไม่ 1 ควร” ดังนี้1. “ไม่ควร” สรุปสาเหตุของการฆ่าตัวตายเพียงสาเหตุเดียวเนื่องด้วยปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนในแต่ละคนและมักมีหลายๆเรื่องประกอบกัน เช่น ปัญหาสุขภาพ, ปัญหาการเงิน, ปัญหาครอบครัว ฯลฯ หากยังนำเสนอเพียงสาเหตุเดียวจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีปัญหาแบบเดียวกันเกิดการเลียนแบบเนื่องจากคิดว่าการจบชีวิตเป็นทางออกของปัญหา


2. “ไม่ควร” นำเสนอภาพ และวิธีการฆ่าตัวตายของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดเนื่องจากจะไปกระตุ้นในกลุ่มเปราะบางข้างต้นจนเกิดการเลียนแบบวิธีการดังกล่าวได้

3. “ควร” แนะนำ แหล่งการให้บริการทั้งระบบบริการสาธารณสุข สายด่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน

หากสามารถทำได้การนำเสนอข่าวต่อไปจะช่วยสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นต่อไป