ถ่ายภาพมุมสูงเพชรบุรีพร้อมรับมวลน้ำ

2018-08-09 23:45:18

ถ่ายภาพมุมสูงเพชรบุรีพร้อมรับมวลน้ำ

Advertisement

ภาพมุมสูง “เพชรบุรี” โดยฝูงบิน 501 กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ บันทึกเพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำเมื่อวันที่ 9 ส.ค. กองทัพอากาศ โดย ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดเครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ 2 (AU-23A Peace Maker) จำนวน 1 เครื่อง บินถ่ายภาพทางอากาศ สำรวจพื้นที่บริเวณ อ.เมือง อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม อ.ท่ายาง และอ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไหลล้นข้ามสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมการรับมือป้องกันกับปริมาณน้ำดังกล่าว