สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๙ พระราชทาน “คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2561”

2018-08-11 10:15:22

สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๙  พระราชทาน “คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2561”

Advertisement

เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่กำลังเวียนมาถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ใจความว่า

    “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ

    ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา

     ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา

    จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

ทั้งนี้ วันแม่แห่งชาติถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9โดยวันสำคัญวันนี้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ต่างพร้อมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติ และจัดกิจกรรมมอบดอกมะลิให้แม่ เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน