วันนี้มีอะไร: 10 สิงหาคม วันไบโอดีเซลสากล (International Biodiesel day)

2018-08-10 00:00:47

วันนี้มีอะไร: 10 สิงหาคม  วันไบโอดีเซลสากล (International Biodiesel day)

Advertisement

วันไบโอดีเซลสากล (International Biodiesel day)
รูดอล์ฟ ดีเซล คือผู้ที่ริเริ่มคิดค้นไบโอดีเซลคนแรกซึ่งได้นำเสนอเครื่องยนต์ที่เดินเครื่องด้วยไบโอดีเซลครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี และนำมาทดลองใช้ในเครื่องยนต์เป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2436 จึงมีการกำหนดให้วันที่ 10 ส.ค. เป็นวันไบโอดีเซลสากลเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จในครั้งนั้น

ภาพ Julia Faranchuk / Shutterstock.com, Tamara Luiza / Shutterstock.com

ภาพ Jean Duplessis-Bertaux

226 ปีก่อน


พ.ศ. 2335
กลุ่มผู้ก่อการจลาจลในการปฏิวัติฝรั่งเศสยกขบวนบุกพระราชวังตุยเลอรีส์126 ปีก่อน
พ.ศ. 2435
เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

36 ปีก่อน
พ.ศ. 2525
วันเกิด โอลอฟ วีเดน-วัตสัน นักฟุตบอลชาวสวีเดน ที่เคยเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลบางกอก เอฟซี ในยามาฮ่า ลีกวัน


ภาพ NASA28 ปีก่อน
พ.ศ. 2533
ยานแมเจลแลนเดินทางถึงดาวศุกร์