“มะลิ” ดอกไม้มงคล สื่อสัญลักษณ์ “วันแม่”

2018-08-12 06:00:36

“มะลิ” ดอกไม้มงคล สื่อสัญลักษณ์ “วันแม่”

Advertisement

“ดอกมะลิ” ถือเป็นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่ากันว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์ โดยผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมนำดอกมะลิมาใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระ ด้วยกลิ่นหอมเย็นและสีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิ เชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน จะช่วยเสริมให้คนในบ้านได้รับความปรารถนาดี เป็นที่รักของคนทั่วไป อีกทั้งยังทำให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ดอกมะลิ นั้นเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติด้วย

สำหรับเหตุผลที่กำหนดให้ “ดอกมะลิ” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่นั้นก็เนื่องจาก คนไทยถือว่า “มะลิ” เป็นดอกไม้มงคล นิยมเอาดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อบูชาพระซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย และดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย