กาชาดชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา

2018-08-09 16:55:35

กาชาดชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา

Advertisement

กาชาดชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนงานบริการโลหิตและการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2507 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตทุกครั้ง ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าฯ เป็นอย่างมากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร ในวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell) บริจาคอวัยวะ และดวงตา กิจกรรมทำนายโชคชะตาราศีการกุศล ผู้บริจาคโลหิตรับกล้าไม้ฟรี การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก นำรายได้สมทบทุนใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือน ส.ค. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ในส่วนภูมิภาค ประชาชนสามารถบริจาคโลหิต ตลอดเดือน ส.ค. ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถาม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300