อิสราเอลพบตุ้มหูกรีกโบราณอายุกว่า 2,000 ปี

2018-08-09 15:35:27

อิสราเอลพบตุ้มหูกรีกโบราณอายุกว่า 2,000 ปี

Advertisement

อิสราเอลค้นพบตุ้มหูทองคำโบราณที่เชื่อว่าอายุกว่า 2,000 ปี ในเยรูซาเลมตะวันออกอิสราเอลเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าค้นพบตุ้มหูทองโบราณในเขตกำแพงเมืองเก่าในเยรูซาเลมตะวันออกที่อิสราเอลผนวกเข้ามา โดยตุ้มหูทองนี้น่าจะถูกทำขึ้นในศตวรรษที่ 2 หรือ 3 ก่อนคริสต์ศักราช
หน่วยงานโบราณคดีอิสราเอลระบุว่า วัตถุโบราณชิ้นนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในแบบอารธรรมเฮลเลนิสติกและมีรูปร่างคล้ายสัตว์ที่มีเขา โดยถูกพบเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในอุทยานแห่งชาติซิตี้ ออฟ เดวิด ที่อยู่ระหว่างเมืองเก่ากับเขตซิลวานซึ่งเป็นชุมชนชาวปาลเสไตน์ โดยการพบตุ้มหูโบราณนี้เพิ่งถูกประกาศต่อสาธารณชน เพื่อให้เวลานักโบราณคดีสามารถศึกษาและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานโบราณคดีอิสราเอลระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าตุ้มหูทองนี้เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงหรือผู้ชาย และยังไม่รู้ถึงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและศาสนาของโบราณวัตถุชิ้นนี้ แต่ชี้ได้ว่าผู้ที่สวมใส่จะต้องเป็นชนชั้นสูงของเยรูซาเลมในเวลานั้นเมื่อพิจารณาจากคุณภาพของทองคำที่ทำตุ้มหู

หลังพ่ายแพ้ให้กับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช เยรูซาเลมอยู่ภายใต้การปกครองของเฮลเลนิสติกเป็นเวลา 200 ปี ต่อมา ซึ่งยูวาล กาดอท แห่งมหาวิทยาลัยเทล อาวีฟ และผู้อำนวยการร่วมในการศึกษาวัตถุโบราณชิ้นนี้ระบุว่า ยังไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับเยรูซาเลมใต้สมัยเฮลเลนิสติก โดยการค้นพบนี้จะนำมาสู่การอภิปรายเกี่ยวกับลักษระและวิถีชีวิตของชาวเยรูซาเลมได้มากขึ้น

ภาพ AFP