วิจัยชี้ ผู้หญิงหัวใจวายตายเพราะหมอชายเยอะกว่าหมอหญิง

2018-08-08 14:45:22

วิจัยชี้ ผู้หญิงหัวใจวายตายเพราะหมอชายเยอะกว่าหมอหญิง

Advertisement

การศึกษาพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าหากแพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นผู้ชายแทนที่จะเป็นแพทย์ผู้หญิง


ภาพ ruigsantos / Shutterstock.comการศึกษาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์บนวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences โดยเป็นการศึกษาจากผู้ป่วยมากกว่า 500,000 คนที่เข้ารับการรักษาแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือโรคหัวใจวายที่รัฐฟลอริดาตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2553

นักวิจัยพบความแตกต่าง “อย่างสิ้นเชิง” ในอัตราการรอดชีวิตเวลาที่แพทย์หรือผู้ป่วยมีเพศเดียวกันหรือไม่ หรือกล่าวอีกทางหนึ่งก็คือ เมื่อผู้หญิงรับการรักษากับแพทย์ที่เป็นผู้หญิง “มีการผลในเชิงบวกอย่างมีนัยยะสำคัญ” กับอัตราการรอดชีวิต
ภาพ ESB Professional / Shutterstock.com

และพบว่าผู้ป่วยเกือบร้อยละ 12 เสียชีวิตเมื่อรีบไปรับการรักษาโรคหัววายฉุกเฉิน โดยเมื่อแพทย์และผู้ป่วยเป็นผู้หญิงทั้งสองฝ่ายอัตราการเสียชีวิตนั้นลดลงร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับตัวเลขนี้

ส่วนเมื่อผู้ป่วยหญิงรักษากับแพทย์ชาย อัตรากการรอดชีวิตก็จะลดลงร้อยละ 1.52 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยชายที่รักษากับแพทย์หญิงแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอาจเป็นเพราะอาการของผู้หญิงแตกต่างกับผู้ชาย หรือพวกเธอมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนการรักษาออกไปบ่อยครั้งกว่าผู้ชาย


ภาพ leungchopan / Shutterstock.com

การศึกษาชิ้นนี้เสนอคำอธิบายใหม่ว่าเหตุใดความไม่เท่าเทียมทางเพศและความเกี่ยวข้องกันอัตราการการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายยังมีอยู่ โดยรายงานระบุว่า “แพทย์ส่วนมากเป็นผู้ชาย และแพทย์ชายก็ดูเหมือนจะมีปัญหากับการรักษาผู้ป่วยหญิง”อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือจำนวนแพทย์หญิงมีไม่เพียงพอ การจับคู่ผู้ป่วยและแพทย์จึงไม่เป็นไม่ได้มากนักในตอนนี้ นักวิจัยจึงแย้งว่าการแก้ปัญหาจึงอาจง่าย ๆ แค่เพิ่มแพทย์หญิงในแผนกฉุกเฉินให้มากขึ้น