ชลประทานเร่งลดปริมาณน้ำเข้าตัวเมืองเพชรบุรี

2018-08-07 19:00:27

ชลประทานเร่งลดปริมาณน้ำเข้าตัวเมืองเพชรบุรี

Advertisement

ชลประทานเร่งปรับปรุงคลองระบายน้ำเพื่อตัดมวลน้ำจากเขื่อนเพชรออกสู่ทะเลที่หาดปึกเตียน เพื่อลดปริมาณน้ำเข้าตัวเมืองเพชรบุรี 

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ผู้สื่อข่าว จ.เพชรบุรี รายงานว่า ขณะนี้ทางกรมชลประทาน ได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ พร้อมรถบรรทุกและเครื่องมือจักรกล ระดมขุดดินขยายคลองส่งน้ำสายระหานบอน ให้กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นคลองระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเพชร ออกไปลงทะเล ช่วงหาดปึกเตียน สำหรับคลองส่งน้ำสายระหานบอน นี้ เดิมเป็นคลองปูนขนาดเล็กใช้เพื่อการเกษตร หลังเกิดน้ำท่วมตัวเมืองเพชร 2 ครั้งที่ผ่านมา ทางชลประทาน จ.เพชรบุรี ได้จัดทำโครงการตัดน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ก่อนเข้าตัวเมืองเพชรบุรี จำนวนหลายเส้นทาง โครงส่งน้ำสาย 1-3 ที่เป็นคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่ประตูส่งน้ำอยู่เหนือเขื่อนเพชร ทางชลประทานได้มีโครงการขยายคลอง ให้เป็นทั้งคลองส่งน้ำและระบายน้ำไปด้วยในตัว

เบื้องต้นทางชลประทาน ได้งบประมาณจากส่วนกลางมางวดแรก ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วหลายจุด ทั้งการสร้างแนวถนนใหม่ สร้างประตูน้ำปลายคลองขนาดใหญ่ และสร้างสะพานข้าม ในแต่ละช่วง และอยู่ระหว่างการรองบประมาณ เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งตามกำหนดเดิมจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา แล้วก็ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด โดยคลองสายนี้ สามารถระบายน้ำจากเขื่อนเพชรไปลงทะเล ที่หาดปึกเตียน ในปริมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งโครงสายนี้ ในวันพรุ่งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางมาดูพื้นที่ระบายน้ำ ด้วย

โดยนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาติดตามการบริการจัดการน้ำ 3 พื้นที่ จุดแรกที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หรือเขื่อนเพชร โดยเขื่อนแห่งนี้ทำหน้าที่ทดและระบายน้ำไปตามคลองระบายน้ำสายต่างๆเพื่อใช้ในการเกษตรและปล่อยลงแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อระบายน้ำในปริมาณมากไปออกสู่ทะเลที่ อ.บ้านแหลม

จากนั้นก็เดินทางไปดูประตูน้ำขนาดใหญ่ บริเวณปลายคลองระหานบอน ที่เป็นคลองที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จากเดิมเป็นคลองส่งน้ำให้เป็นคลองระบายไปพร้อมกัน คือขยายพื้นที่คลองให้กว้างขึ้น ซึ่งปลายคลองสายนี้ได้มีการสร้างประตูน้ำขนาดใหญ่ที่ใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจดูจุดนี้ด้วย เนื่องจากทางกรมชลประทาน ได้เร่งใช้รถแบ็คโฮพร้อมเครื่องจักร ทำการขุดขยายคลองเพื่อจะใช้ระบายน้ำที่ไหลล้นปริลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานในครั้งนี้ก่อน เพื่อลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงท้ายเขื่อนเพชร ไปสู่ตัวเมืองเพชรบุรี และจุดที่ 3 นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปดูการผลักดันน้ำของทหารเรือ ที่ใช้เรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วงปลายแม่น้ำเพชรออกไปสู่ทะเล บริเวณปลายแม่น้ำเพชรบุรี ช่วงสะพานวัดคุ้งตำหนัก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม
สำหรับสถานการณ์ทั่วไป ที่เขื่อนแก่งกระจาน บริเวณทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์ นำ้ในเขื่อนได้ไหลล้นข้ามคันปูนสูงประมาณ 25 เซนติเมตร นอกจากนั้นทางชลประทาน ยังได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 24 นิ้ว ช่วยสูบออกอีก 3 เครื่อง และปล่อยทางประตูระบายน้ำปกติ รวมทั้งระบายออกทางระบบการลักน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลท่วมรีสอร์ทที่สร้างอยู่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรี หลายแห่ง ที่อยู่ท้ายเขื่อนเพชร ส่วนพื้นที่ติดแม่น้ำเพชร ใน ต.กลัดหลวง ต.ท่าคอย ต.ท่าไม้รวก และพื้นที่ใกล้เคียง น้ำยังไม่ไหลล้นตลิ่ง ตามประกาศของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หรือเขื่อนเพชร ยังระบุเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง