“ลุ่มเจ้าพระยา” ระดับน้ำยังปกติ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก

2018-08-06 12:55:01

“ลุ่มเจ้าพระยา” ระดับน้ำยังปกติ  เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก

Advertisement

เขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำยังอยู่ในภาวะปกติ สำนักงานชลประทานที่ 12 เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก

จากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มเกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในขณะนี้ สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงเป็นปกติโดย มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 401ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่16.00 เมตร/รทก. และมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 8.25 เมตร/รทก. ส่วนที่สถานีวัดน้ำC.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 760 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจากสถานการณ์น้ำดังกล่าวทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใด

ทางด้านนายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวว่า จากที่เราเห็นข่าวตามแนวชายแดนทางแม่น้ำโขงและชายแดนประเทศพม่า ที่มีผลกระทบจากพายุเซินติญ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำมาก แต่ในส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รับน้ำมาจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ในส่วนของแม่น้ำน่าน ที่รับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ก็จะมีปริมาณน้ำเริ่มมากขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันในฝั่งของเขื่อนภูมิพล ยังมีปริมาณน้ำไม่มากนัก โดยวิธีการบริหารจัดการน้ำก็คือการจัดการจราจรของน้ำ ในกรณีที่การระบายน้ำของลุ่มน้ำน่านเพิ่มลงมาท้ายน้ำ แต่ในฝั่งของเขื่อนภูมิพลก็พยายามจะชลอ ทำให้ในขณะนี้สถานการณ์น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงเป็นปกติอยู่ การระบายก็อยู่ที่ประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตร และยังไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องออกประกาศแจ้งเตือน แต่ในห้วงเวลานี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะมีการเพิ่มการระบายลงสู่ท้ายเขื่อนถึง 500 ลูกบาศก์เมตร ก็จะมีการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้านท้ายน้ำลงไป ถึงเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำ แต่ในส่วนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไป ได้แก่ จ.ชัยนาท และนครสวรรค์สถานการณ์ยังคงปกติอยู่
ในเรื่องของการเตรียมการในช่วงฤดูน้ำหลากสำนักงานชลประทานที่12 ได้มีการเทียบเคียงพื้นที่ที่เคยประสบเหตุน้ำท่วมจากภาพถ่ายทางอากาศ ระบุตำแหน่งพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากปีที่ผ่านมา หากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในจำนวนมากขึ้นพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้าง และจะแจ้งไปทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ปกครองส่วนท้องถิ่นโอกาสเกิดน้ำท่วมจะมีมากน้อยเพียงใด แต่ในช่วงนี้จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงเป็นปกติ

ในส่วนสุดท้ายเรื่องของความปลอดภัยของตัวเขื่อนเจ้าพระ ซึ่งเป็นเขื่อนระบายน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีความคงทนแข็งแรง ซึ่งทางกรมชลประทานได้มีการตรวจเช็คความแข็งแรงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำใต้ฐานเขื่อน การตรวจเช็คบานระบายน้ำ และหลังจากนั้นได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าเขื่อนมีการตรวจสอบความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน