พิจิตรฝนตกต่อเนื่อง แม่น้ำยมตอนกลางเพิ่มระดับ

2018-08-05 16:00:18

พิจิตรฝนตกต่อเนื่อง แม่น้ำยมตอนกลางเพิ่มระดับ

Advertisement

จ.พิจิตร ฝนยังคงตกชุกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้แม่น้ำยมตอนกลางเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง ต่ำกว่าตลิ่งพื้นที่ลุ่มเพียง 2 เมตร

ที่ จ.พิจิตรยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องร้อยละ 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำยม เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกชุกและน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลสะสมเข้าสู่พื้นที่ โดยเฉพาะที่บ้านวังเทโพ หมู่ที่ 3 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำยมที่มีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นห่างจากตลิ่งประมาณ 2 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 3 ถึง 5 เซนติเมตร ประชาชนบางส่วนเริ่มนำเรือหางยาวมาใช้เป็นพาหนะในการสัญจรเพื่อความสะดวกในการเดินทางในแม่น้ำตามวิถีชีวิตของประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยติดกับแม่น้ำที่จะนิยมใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรในช่วงฤดูน้ำหลาก

สำหรับแม่น้ำยมนั้นได้ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.พิจิตร ได้แก่ อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ อ.โพทะเล ความยาวในพื้นที่ จ.พิจิตร 127 กม. เป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะ ทางทิศเหนือรับน้ำที่ไหลจากแม่น้ำยมตอนบนที่ไหลจาก จ.แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ทางทิศตะวันตก รับน้ำที่ไหลสะสมจากคลองสาขาระบายน้ำจากพื้นที่ทุ่ง จ.กำแพงเพชร ทิศตะวันออก รับน้ำที่ระบายจากทุ่ง อ.เมืองพิจิตร ส่งผลให้ฤดูน้ำหลากจะมีน้ำจำนวนมากไหลลงสู่พื้นที่ จนส่งผลกระทบเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี