เอสโซ่จัดกิจกรรมปันน้ำใจร่วมให้อนาคต

2018-08-03 20:20:06

เอสโซ่จัดกิจกรรมปันน้ำใจร่วมให้อนาคต

Advertisementอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาและการแพทย์ให้แก่เยาวชนและโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้นำทีมผู้บริหารประกอบด้วย นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก , ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ ,ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานเอสโซ่ เดินทางมายัง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมทำกิจกรรม "เอสโซ่ ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนจาก 52 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 600 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 1,800,000 บาท รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านบุฉวน รวมเป็นการสนับสนุนเพื่อการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,950,000 บาท
พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ และมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องพักผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และเครื่องตัดเฝือกให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก รวมมูลค่า 950,000 บาท ซึ่งรวมการสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อการศึกษาและโรงพยาบาลครั้งนี้มูลค่าทั้งสิ้น 2,900,000 บาท


เอสโซ่ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยการขับขี่บนท้องถนน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ได้จัดกิจกรรมดีๆ อีกกินกรรมหนึ่ง คือ การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 150,000 บาท ให้กับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม และแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่ พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย โดยกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ทางบริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจัดขึ้นนั้น จะยังคงดำเนินต่อไปต่อเนื่องทุกปี

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "เอสโซ่ ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต"