ต้นปี 61 คนไทย “โทรฯ” หากันน้อยลง

2018-08-03 12:38:34

ต้นปี 61 คนไทย “โทรฯ” หากันน้อยลง

Advertisement

กสทช. เป็นเผยช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 พบคนไทยใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงกันน้อยลงกว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2560 ถึงร้อยละ 13 แต่ยอดใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือกลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.95%นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ช่วงช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 มีปริมาณการโทรฯ ด้วยเสียง อยู่ที่ 8,900 ล้านนาที ขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2561 มีปริมาณการโทรฯ อยู่ที่ 7,700 ล้านนาที ลดลงมากถึงร้อยละ 13 ซึ่งสวนทางกับปริมาณการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยในช่วง ไตรมาส 1 ปี 2561 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.95 จาก 1,208,046 เทราไบต์ เป็น 1,208,046 เทราไบต์
สถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป จากการโทรศัทพ์หากันโดยตรง เป็นการโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้น อาทิ Line, Messenger, WhatsApp, skype เป็นต้น