เปิด “อำเภอ...ยิ้ม” ให้บริการ ปชช.

2018-08-02 17:45:36

เปิด “อำเภอ...ยิ้ม” ให้บริการ ปชช.

Advertisement

เปิด “อำเภอ...ยิ้ม” ในศูนย์การค้า อำนวยความสะดวก บริการประชาชนนอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ


เมื่อวันที่ 2 ส.ค. น.ส.กรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย จ.อ.แก้ว คงวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหิน ฝ่ายทะเบียน ตรวจจุดเคาน์เตอร์บริการ “อำเภอ...ยิ้ม” บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน โดยมี นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผจก.ศูนย์การค้าฯให้การต้อนรับและประชาชนหลายรายมาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆได้ ณ ที่แห่งเดียวจ.อ.แก้ว คงวงศ์ กล่าวว่า อำเภอ...ยิ้ม เป็นนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่ต้องการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนนอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ขณะนี้เปิดให้บริการแล้วในศูนย์การค้าประมาณ 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรับบริการงานทะเบียนราษฎร แจกเกิดแจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ทะเบียนสมรสและบัตรประชาชน โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -17.30 น.จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดทั้งวัน

ด้าน น.ส.กรจิรัฏฐ์ กล่าวว่าในส่วนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตฯ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำรวม 2 คน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานแรงงานจังหวัดให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรับเรื่องไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เรื่องการหาตำแหน่งงานว่างและบริการอื่นๆในส่วนของสำนักงานแรงงานก็สามารถมาติดต่อได้ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.ขระที่ นายอมรเทพ กล่าวว่ามีความยินดีที่ทางส่วนราชการ อ.ยิ้ม และกระทรวงแรงงานมาเปิดให้บริการประชาชนที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหินซึ่งเตรียมความพร้อมความสะดวกในเรื่องของที่จอดรถถึง 1,400 คัน หลังใช้บริการ อ.ยิ้มแล้ว ประชาชนยังสามารถทานอาหารและเดินช้อปปิ้งสินค้าต่างๆไปในตัว