“นครชุม” จ่อสร้างสกายวอล์คชมทะเลหมอก

2018-08-02 16:55:53

“นครชุม” จ่อสร้างสกายวอล์คชมทะเลหมอก

Advertisement

ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ประชาคมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ขอใช้พื้นที่ป่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมสร้างสกายวอล์ค ร่องเขาแห่งนครชุม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามของจ.พิษณุโลก ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่จากป่าไม้และของบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลกวงเงิน 25 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ในพื้นที่กำลังเตรียมแผนการก่อสร้าง สกายวอล์ค ร่องเขาแห่งนครชุมบริเวณจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ปลัด อบต.นครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เคียงคู่มากับอ.นครไทยพื้นที่ร่องเขาต.นครชุม เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่งดงามมากที่สุดจุดหนึ่ง ในร่องเขานครชุมที่เป็นที่ตั้งของชุมชนนั้นจะปกคลุมด้วยทะเลหมอกสีขาวโพลนเต็มพื้นที่ในช่วงฤดูหนาว ทางตำบลนครชุมจึงมีแนวคิดว่า น่าจะทำจุดชมวิวที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั่นคือสกายวอล์ค ร่องเขานครชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ไปศึกษาดูงานการเตรียมการก่อสร้างสกายวอล์คที่จังหวัดเลย และมาเขียนโครงการของบประมาณ จากท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลกในวงเงินประมาณ 25 ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างสกายวอล์คร่องเขานครชุม ณ บริเวณจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกร่องเขานครชุม ทั้งนี้ได้มีแบบไว้จะมีความยาวของสกายวอล์คประมาณ 40 เมตร

โดยเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ได้ทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นชุมชนโดยอบต.นครชุมร่วมกับป่าไม้จะร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ขณะนี้ได้ของบประมาณไปทางจังหวัดพิษณุโลก แล้วพร้อมกับดำเนินการขอใช้พื้นที่จากป่าไม้ หน่วยป้องกัน รักษาป่าและพัฒนาป่าไม้อำเภอนครไทย ด้วยจุดชมวิวร่องเขานครชุมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลังจากนี้หากได้รับการอนุมัติใช้พื้นที่

สำหรับ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเทียวมี 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 7 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลนครชุม และ โครงการก่อสร้างสกายวอล์คร่องเขาแห่งนครชุม.