เศร้า..ผู้สูงอายุสิงคโปร์ฆ่าตัวตายสูงเป็นสถิติ

2018-08-01 13:20:44

เศร้า..ผู้สูงอายุสิงคโปร์ฆ่าตัวตายสูงเป็นสถิติ

Advertisement

องค์กรนอกภาครัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายในประเทศสิงคโปร์สูงเป็นสถิติเมื่อปีที่แล้ว พร้อมขอให้มีการสนับสนุนกลุ่มคนอายุมากกว่า 60 ปีในประเทศ


ภาพ Mama Belle Love kids / Shutterstock.comSamaritans of Singapore (SOS) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่มุ่งป้องกันเหตุฆ่าตัวตายกล่าวว่าความกลัวว่าจะกลายเป็นภาระของครอบครัว การตัดขาดจากสังคม ความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพและสุขภาพจิตที่เสื่อมถอยเป็นความท้าทายที่คนสูงอายุพบโดยทั่วไป กอปรกับอัตราการเกิดและอายุขัยที่เพิ่มขึ้น ทำให้สิงคโปร์ประสบปัญหาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

SOS ระบุบนโพสต์ในเว็บไซต์ว่าจำนวนประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ฆ่าตัวตายในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 129 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุด และคิดเป็นร้อยละ 36 ของเหตุการฆ่าตัวตายทั้งหมดของปีที่แล้ว โดยคริสทีน หว่อง ประธานบริหารของ SOS กล่าวว่า “น่ากังวลมากที่ผู้สูงอายุจำนวนมากมองว่าการฆ่าตัวตายคือตัวเลือกเดียวในการยุติความเจ็บปวดและอุปสรรค”
ภาพ AFP

“สังคมผู้สูงอายุในสิงคโปร์จะเพิ่มความท้าทายให้กับการบริการทางสังคมที่มีอยู่ขณะนี้ และในอนาคตอันใกล้ก็จำเป็นที่จะต้องมีกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนเพราะผู้สูงอายุในชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ตัวเลขคาดการณ์อย่างเป็นทางการว่าจำนวนผู้สูงอายุสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าจาก 500,000 คนในปี 2559 เป็น 900,000 คนในปี 2573 ภาพ Prasit Rodphan / Shutterstock.com

ประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ เผชิญกับปัญหานี้เช่นกันเพราะปัญหาสังคมผู้สูงอายุ โดยญี่ปุ่นกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าวางแผนจะเพิ่มแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ