ผบ.ทบ.นำคณะลงใต้ติดตามเหตุป่วน

2017-03-04 11:16:44

ผบ.ทบ.นำคณะลงใต้ติดตามเหตุป่วน

Advertisement

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน. พร้อมคณะ ออกเดินทางจากฝูงเครื่องบินกองการบิน กรมการขนส่งทหารบกทางไปยังกองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยผู้บัญชาการทหารบกจะประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาญาจักรภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสรุปสถานการณ์และแนวโน้มของเหตุการณ์หลังเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา และประชุมสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญรวมถึงจะมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกับกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า