น้ำโขงขึ้นสูงทะลุ 11 เมตร เร่งระดมสูบน้ำออกจากลำห้วย

2018-08-01 12:00:29

น้ำโขงขึ้นสูงทะลุ 11 เมตร  เร่งระดมสูบน้ำออกจากลำห้วย

Advertisement

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย ยังขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุ 11 เมตร ทำสถิติสูงสุดในรอบปี เทศบาลได้ทำการปิดปากท่อระบายน้ำป้องกันน้ำโขงไหลเข้าท่วมภายในเขตเทศบาล พร้อมปิดประตูห้วยหลวง อ.โพนพิสัย ป้องกันไม่ให้น้ำโขงหนุนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้ง จ.หนองคายและ จ.อุดรธานี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง ระดมสูบน้ำจากลำห้วยลงแม่น้ำโขงแทน

จากระดับน้ำโขงที่มีระดับสูง ได้เริ่มไหลเข้าปากท่อระบายน้ำภายในเทศบาลเมืองหนองคายแล้ว ทำให้เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ทำการปิดปากท่อระบายน้ำเกือบทั้งหมด นอกจากนี้น้ำในแม่น้ำโขงยังได้หนุนเข้าลำห้วยสาขาเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดชลประทาน จ.หนองคาย ได้ปิดประตูระบายน้ำของลำห้วยหลวงทั้ง 3 บาน เพื่อไม่ให้น้ำโขงไหลเข้าในลำห้วยไปท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งใน 1 อำเภอของ จ.หนองคายและ 6 อำเภอของ จ.อุดรธานี ที่ติดกับลำห้วยหลวง กว่า 3 หมื่นไร่ ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี ทำให้มีน้ำไหลลงลำห้วยหลวงเพิ่มมากขึ้นจนมีระดับสูง ชลประทาน จ.หนองคาย จึงได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 10 นิ้วและ 12 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เร่งสูบน้ำจากลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขงแทน โดยจะทำการสูบต่อเนื่องวันละ 22 ชั่วโมง สามารถสูบน้ำจากลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขงได้วันละประมาณ 3 แสนลูกบาศก์เมตร หากไม่สูบน้ำลงแม่น้ำโขงจะทำให้น้ำล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตร


ทั้งนี้ ล่าสุดชลประทาน จ.หนองคาย ยังได้รับการอนุมัติเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 เครื่อง จาก จ.ขอนแก่น มาติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้สูบน้ำออกสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นถึงวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าภายในสัปดาห์นี้เครื่องสูบน้ำจะเดินทางมาถึงติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 3 วัน แล้วจะทำการสูบน้ำไปจนกว่าระดับน้ำโขงจะต่ำกว่าระดับน้ำในลำห้วยหลวง และเปิดประตูระบายน้ำจากลำห้วยหลวงลงแม่น้ำโขงได้เอง