“วิริยะประกันภัย” ร่วมสร้างเมืองต้นแบบเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

2018-07-03 14:00:38

“วิริยะประกันภัย”  ร่วมสร้างเมืองต้นแบบเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

Advertisement

“วิริยะประกันภัย” ร่วมประชาคมบ้านจันทร์สร้างเมืองต้นแบบเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี”


นายวัชระ พิริยะวรคุณ กำนันตำบลบ้านจันทร์ รับมอบถนนบดอัด ภายใต้โครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี” จากนายประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่อันเป็นเส้นทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทผ่านทุ่งนาระยะทาง 500 เมตร สู่พื้นที่ทรงงานใต้ต้นไทร โรงเรียนสหมิตรวิทยา พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้นำวิริยะจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวนกว่า 200 ต้น ตลอด 2 ฝั่งของถนน ที่คาดว่าจะเติบใหญ่ และบานสะพรั่งกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ เป็นภาพทิวทัศน์อันงดงามอีกแห่งของเมืองไทยสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางด้านการกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาตลอดไปถึงงบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ตำบลบ้านจันทร์ เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานในเฟสที่ 1 จากทั้งหมด 5 เฟสด้วยกันคือ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดิน “ต้นไม้ของพ่อ” 2. ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา/หอประวัติอำเภอกัลยาณิวัฒนา 3. สะพาน “พลังรัก” ข้ามทุ่งนา 4. พืชสวนพรรณไม้จากพ่อ 5. ศาลาของพ่อ โดยเป้าหมายของโครงการเมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว ทุกเขตงานจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว เป็นเส้นทาง “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี” อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจขององค์กรทุกภาคส่วนและภาคประชาสังคมในพื้นที่เชียงใหม่

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ในรูปแบบการศึกษาเส้นทางเรียนรู้ที่พระองค์ทรงดำเนินไว้ อันจักก่อให้เกิดความยั่งยืน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาวต่อไป