ปิด 60 โรงแรม-รีสอร์ตริมหาดสามร้อยยอดผิดกฎหมาย

2018-06-20 16:35:54

ปิด 60 โรงแรม-รีสอร์ตริมหาดสามร้อยยอดผิดกฎหมาย

Advertisement

สั่งปิดโรงแรมหรู รีสอร์ต 60 แห่ง ริมหาดสามร้อยยอดไม่มีใบอนุญาต ไม่มีเอกสารสิทธิ ก่อสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ดอนทะเลพื้นที่กว่า 1,450 ไร่

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต 60 แห่ง ในพื้นที่ชายทะเล ต.สามร้อยยอด หยุดกิจการทันที หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งจะจับกุมดำเนินการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ตามนโยบายเร่งด่วนของ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดระเบียบโรงแรมทั้งจังหวัดให้ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่ผ่านมาได้สั่งการให้ อบต.สามร้อยยอด งดเก็บภาษีทุกประเภทกับเจ้าของโรงแรมทุกแห่ง เนื่องจากพบผู้ประกอบการไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522“สำหรับสาเหตุสำคัญที่สถานประกอบการทั้งหมดไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ หลังจากก่อสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ดอนทะเลพื้นที่รวมกว่า 1,450 ไร่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2471 ก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินในราคาค่อนข้างสูง และล่าสุดอยู่ระหว่างการรังวัดแนวเขตเพื่อออกหนังสือสำคัญที่หลวง(นสล.)โดยอำเภอได้ขอให้คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ( กบร.กลาง ) พิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ในอดีตและปัจจุบันให้ชัดเจนเพื่อระวางแนวเขตทั้งหมดก่อนออก นสล. ขณะที่มีประชาชนในพื้นที่บางส่วนสนับสนุนและคัดค้านการรังวัดแนวเขตดังกล่าว” นายไชยชนะ กล่าว
ด้านนายกิตติพัฒน์ สำแดงเดช ประธานชมรมท่องเที่ยวสามร้อยยอด อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและ รีสอร์ต บริเวณพื้นที่ชายหาด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด หลังจากโรงแรมกว่า 80 แห่ง ไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการ ไม่สามารถเปิดบริการห้องพักรายวันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นเจ้าของธุรกิจไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 กับหน่วยงานฝ่ายปกครอง จากปัญหาเอกสารสิทธิ์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ หลังจากผู้ประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการประชาชนในพื้นที่ ต.สามร้อยยอดต้องตกงานทันทีไม่ต่ำกว่า 500 คน เงินหมุนเวียนในชุมชนจะหายไปไม่น้อยกว่าวันละ 3 แสนบาท รายได้จากการท่องเที่ยวจะหายไปปีละไม่ต่ำกว่า 200 - 300 ล้านบาท รวมทั้งสินค้าการเกษตรทั้งผลไม้ พืชผัก อาหารทะเล ที่ผู้ประกอบการซื้อจากประชาชนในพื้นเดือนละกว่า 20 ตัน จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาผู้ประกอบการทุกรายได้เสียภาษีครบถ้วนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สามร้อยยอดไม่ต่างกับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตโรงแรมถูกต้อง ดังนั้นขอให้ผู้มีอำนาจควรเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้หลักจากการท่องเที่ยว