จุฬาฯ นำร่องเลิกใช้ถุงพลาสติก

2018-06-15 13:00:24

จุฬาฯ นำร่องเลิกใช้ถุงพลาสติก

Advertisement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หากใครจะใช้ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 2 บาท ส่งผลให้มีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษา ที่รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกมากว่า 3 ปี แล้วในโครงการ จุฬา ซีโร่ แวส ที่ได้ร่วมมือกับร้านค้าสหกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ อีก 6 สาขา ให้เลิกบริการถุงพลาสติก แต่หากใครที่ต้องการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สิ่่งของจะต้องจ่ายเงินจำนวน 2 บาทดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สาเหตุที่เก็บเงินจำนวน 2 บาทต่อถุงพลาสติก 1 ใบ ไม่ใช่เพื่อเป็นการค้ากำไร แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิต และเงินที่ได้มาจากการดำเนินโครงการทั้งหมดก็จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยและจากการรณรงค์นี้ ทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยลดลงไปเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ประเทศไทยพบใช้ถุงพลาสติกสูงสุดถึง 7 หมื่นล้านใบต่อปี และยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารพิษ ดังนั้น หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการเก็บขยะได้จำนวนมาก