“เพื่อไทย-อนาคตใหม่”ลั่นแก้ รธน.

2018-06-14 18:50:45

“เพื่อไทย-อนาคตใหม่”ลั่นแก้ รธน.

Advertisement

2 แกนนำ “เพื่อไทย-อนาคตใหม่” ตั้งเป้าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหลังเลือกตั้ง “จาตุรนต์”จี้กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว งดใช้มาตรา 44 พร้อมให้ ครม.ทั้งคณะลาออกก่อนเลือกตั้ง 3 เดือน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ท่าพระจันทร์ มีจัดเสวนา “อนาคตประชาธิปไตยไทยข้ามพ้นกับดักความหวัง?” นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กติกาที่เขียนขึ้นทำให้ประเทศถอยหลังไปมาก ผลการเลือกตั้งอาจไม่นำไปสู่สิ่งที่ประชาชนต้องการ ขณะที่กับดักที่สำคัญอีกสิ่งคือยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศ ถ้า คสช.มาเป็นรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งแสดงว่าได้วางแผนกำหนดประเทศไทยไว้แล้วและต้องมีอายุไปอีก 20 ปี การจัดการกับกับดัก คือ กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว คสช.งดใช้อำนาจตามมาตรา 44 ที่จะกระทบกับการเลือกตั้ง ก่อนเลือกตั้ง 3 เดือน ให้ ครม.ทั้งคณะลาออกแล้วให้ปลัดกระทรวงต่างๆ มาทำหน้าที่ ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ยอมรับว่ายากมากที่จะแก้ไข แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องการให้ประเทศกลับคืนสู่รูปแบบประชาธิปไตย และรักษารูปแบบและสาระของประชาธิปไตย ปัจจุบันมีกับดัก 4 เรื่อง คือ 1.คำสั่งของ คสช.ที่ทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ 2.จะสามารถจัดการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรมได้จริงหรือไม่ เพราะมีการใช้มาตรา 44 ปลดคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 3.ผู้มีอำนาจเปลี่ยนบทบาทจากกรรมการเป็นผู้เล่น ส.ว. 250 คนที่ไม่ผ่านการเลือกตั้ง แต่มีสิทธิเลือกหัวหน้ารัฐบาล 4.รัฐธรรมนูญปัจจุบันยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้จะสามารถก้าวข้ามกับดักนี้ได้ด้วยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยโดยความยินยอมพร้อมใจของคนในประเทศ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า วิธีก้าวพ้นกับดักคือ 1.ต้องสร้างฉันทามติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.การเลือกตั้งที่จะถึงพรรคการเมืองต้องได้ 376 เสียงเป็นรัฐบาลให้ได้ ต้องชนะขาดเป็นซุปเปอร์เสียงข้างมาก แล้วประชามติเพื่อขอแก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมาใหม่ซึ่งมาจากประชาชน แล้วจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยไม่เกิดความวุ่นวาย จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกพรรคที่เชิดชูและฝักใฝ่ในประชาธิปไตยให้ได้ 376 เสียง ยืนยันเราจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ