วันนี้มีอะไร: 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

2018-06-15 00:00:22

วันนี้มีอะไร: 15 มิถุนายน  วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)
ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา

ภาพ all_about_people / Shutterstock.com,  frank60 / Shutterstock.com

Advertisement
ภาพ James William Edmund Doyle

803 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 1758
พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ ทรงประทับพระราชลัญจกรบนมหากฎบัตร (แมกนาคาร์ตา) ซึ่งถือกันว่ามหากฎบัตรนี้คืออิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อประวัติศาสตร์ศาสตร์อันยาวนานของกระบวนการที่นำมาสู่กฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน


ภาพ Nantpipat Vutthisak / Shutterstock.com

251 ปีก่อน
พ.ศ. 2310
เจ้าตาก ตีได้เมืองจันทบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาได้ราว 2 เดือน

Advertisement

ภาพ ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP

3 ปีก่อน
พ.ศ. 2558
เจ้าชายนีโคลัส ดยุกแห่งโอเงร์มันลันด์ พระโอรสใน เจ้าหญิงมาเดอลีน ดัชเชสแห่งเฮลซิงลันด์และเยสตริคลันด์ กับ คริสโตเฟอร์ โอนีล ประสูติเมื่อเวลา 13.45 น. ณ โรงพยาบาลดันเดอรีด กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังการประสูติกาลได้มีการยิงสลุต 21 นัด ถวายสดุดี

Advertisement