วันนี้มีอะไร: 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

2018-06-15 00:00:22

วันนี้มีอะไร: 15 มิถุนายน  วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

Advertisement

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)
ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา

ภาพ all_about_people / Shutterstock.com,  frank60 / Shutterstock.com
ภาพ James William Edmund Doyle

803 ปีก่อน


พ.ศ. 1758
พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ ทรงประทับพระราชลัญจกรบนมหากฎบัตร (แมกนาคาร์ตา) ซึ่งถือกันว่ามหากฎบัตรนี้คืออิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อประวัติศาสตร์ศาสตร์อันยาวนานของกระบวนการที่นำมาสู่กฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน


ภาพ Nantpipat Vutthisak / Shutterstock.com

251 ปีก่อน
พ.ศ. 2310
เจ้าตาก ตีได้เมืองจันทบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาได้ราว 2 เดือน
ภาพ ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP

3 ปีก่อน
พ.ศ. 2558
เจ้าชายนีโคลัส ดยุกแห่งโอเงร์มันลันด์ พระโอรสใน เจ้าหญิงมาเดอลีน ดัชเชสแห่งเฮลซิงลันด์และเยสตริคลันด์ กับ คริสโตเฟอร์ โอนีล ประสูติเมื่อเวลา 13.45 น. ณ โรงพยาบาลดันเดอรีด กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังการประสูติกาลได้มีการยิงสลุต 21 นัด ถวายสดุดี