ชาวหัวหัวหินแห่บริจาคเลือดแน่น

2018-06-14 15:15:11

ชาวหัวหัวหินแห่บริจาคเลือดแน่น

Advertisement

ชาวหัวหัวหินแห่บริจาคเลือดแน่น เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้สโลแกน “ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต”เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบประจวบคีรีขันธ์ นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018) มี นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน นางวรรณา โชคสุชาติ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน นางวาสนา ราอี นายกสโมสรโรตารีหัวหิน น้องหลิน น.ส.เมืองเพชร เดือนศักดิ์ มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ปี 2561 แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคโลหิตให้การต้อนรับนางปาริชาติ กล่าวว่าปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน “ Be there for someone Give blood,Share life หรือ ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการให้โลหิตโดยเปิดรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้จำนวนมากจากหลายหน่วยงานทั้งตำรวจ ทหาร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รร.อนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.หัวหิน และประชาชนผู้ใจบุญกว่า 200 คน ได้ปริมาณโลหิตในครั้งนี้ประมาณ 90,000 ซีซี. ซึ่งจะได้นำโลหิตสำรองให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป