วันนี้มีอะไร: 13 มิถุนายน วันจักรเย็บผ้า (Sewing Machine Day)

2018-06-13 00:00:37

วันนี้มีอะไร: 13 มิถุนายน  วันจักรเย็บผ้า (Sewing Machine Day)

Advertisement

วันจักรเย็บผ้า (Sewing Machine Day)
วันจักรเย็บผ้าตรงกับวันที่ 13 มิ.ย. ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงนวัตกรรมที่สรรค์สร้างเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เรื่อยไปจนถึงยังผลให้เกิดวงการแฟชั่นขึ้นในที่สุด

ภาพ Mirelle / Shutterstock.com

ภาพ สำนักพระราชวัง12 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
เวลา 18.30 น. พิธีเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และ ผู้แทนพระประมุข ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง


ภาพ Frankie Fouganthin

3 ปีก่อน


พ.ศ. 2558 พิธีอภิเษกสมรสระหว่าง เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป ดยุกแห่งแวร์มลันด์ กับ นางสาวโซเฟีย คริสตีนา อดีตนางแบบชาวสวีเดน หลังจากเสกสมรสแล้ว โซเฟียได้รับพระอิสริยยศเป็น “ดัชเชสแห่งแวร์มลันด์” และมีพระนามหลังได้รับพระอิสริยยศว่า “เฮอร์รอยัลไฮนีส เจ้าหญิงโซเฟีย ดัชเชสแห่งแวร์มลันด์”26 ปีก่อน
พ.ศ. 2535
พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลงลูกทุ่ง เจ้าของฉายา ราชินีลูกทุ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยวัย 30 ปี