ประธาน สนช. แจงดราม่าเพิ่ม VAT 1% ยันฟังเสียงประชาชน

2017-05-19 17:40:17

ประธาน สนช. แจงดราม่าเพิ่ม VAT 1% ยันฟังเสียงประชาชน

Advertisement

ประธาน สนช.ยืนยัน การเพิ่ม VAT 1% เป็นลักษณะรายงานศึกษา ซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาความเหมาะสม และต้องรับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.กล่าวถึงการพิจารณารายงานมางานข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารบริหารจัดเก็บการจัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สนช. ซึ่งมีข้อกังวลเรื่องการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 1% ว่า

รายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนจัดทำรายงานขึ้นมา ซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล แต่ไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะต้องดำเนินการ เนื่องจากรัฐบาลต้องพิจารณาความเหมาะสมและโอกาสก่อน พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการปลุกกระแสสังคม และไม่ได้สั่งให้รัฐบาลดำเนินการ เป็นเพียงข้อเสนอจาก สนช.ที่มองว่า มีน้ำหนักและมีค่า เนื่องจากได้ศึกษามาอย่างเป็นระบบ และไม่ใช่ความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะออกเป็นกฎหมาย ก็ต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


ส่วนกรณีกระทรวงการคลังเห็นว่า ควรดำเนินการขึ้นภาษีปีหน้านั้น นายพรเพชร กล่าวว่า กระทรวงการคลัง คงกังวลเรื่องการเพิ่มภาระของประชาชนที่จะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็คงหาช่วงที่เหมาะสมต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง