สมาคมถ่ายภาพฯ จัดนิทรรศการงาน 80 ช่างภาพระดับโลก

2018-06-11 18:00:04

สมาคมถ่ายภาพฯ จัดนิทรรศการงาน 80 ช่างภาพระดับโลก

Advertisement

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิลูซี่ (Lucie Foundation) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลกโดยช่างภาพระดับโลก 80 ชีวิต นำโดย James Natchwey, Steve McCurry, Sebastian Copeland และ Tom Jacobi ที่นำเอาผลงานภาพถ่ายของตนมาจัดแสดงในงานเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเลวร้ายในชื่อ “Beyond the Air We Breathe: Addressing Climate Change”


นอกจากจะจัดแสดงผลงานภาพถ่ายระดับโลกแล้ว “Beyond the Air We Breathe: Addressing Climate Change” ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานและแรงบันดาลใจจากช่างภาพระดับโลก 2 ท่าน ผู้ใช้ช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของเขาไปกับการเฝ้ามองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่Sebastian Copeland ช่างภาพมือรางวัล ผู้เป็นทั้งนักสำรวจขั้วโลก นักเขียน นักพูด และนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม และยังเป็น 1 ใน 25 ผู้ชายนักผจญภัยระดับโลกในปี 2015 จากนิตยสาร Men’s Journal กับเวทีพูดคุย “RPST Master Series Artist Talk by Mr. Sebastian Copeland” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 -18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมยังแจกลายเซ็นบนหนังสือของเขาในวันเดียวกัน

ภาพยนตร์สารคดี “Into the Cold: A Journey of Soul” โดย Sebastian Copeland เรื่องราวของผู้ชายสองคนที่เดินทางไปสำรวจขั้วโลกเหนือในปี 2009 เพื่อส่งข้อความให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของสภาพอากาศที่ทำให้น้ำแข็งละลายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเขาเขียนบทและกำกับเอง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Tom Jacobi สุดยอดช่างภาพมือรางวัลระดับโลก กับเวที “RPST Master Series Artist Talk by Mr. Tom Jacobi” มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางทั้ง 4 ทวีปของเขา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยเวที RPST Master Series Artist Talk ผู้สนใจสามารถจองบัตรที่ www.rpst.or.th หรือ www.facebook.com/RPSThailand ในราคาบุคคลทั่วไป 500 บาท สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนนักศึกษา ราคา 200 บาท “Beyond the Air We Breathe: Addressing Climate Change” ได้รวมเอาสุดยอดผลงานภาพถ่ายของสุดยอดช่างภาพระดับโลกที่จะกระตุ้นให้เราทุกคนตระหนักและใส่ใจกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร