กาชาดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก

2018-06-10 23:55:38

กาชาดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก

Advertisement

สภากาชาดไทยรณรงค์คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของการให้โลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีฝ่ายสภากาชาดไทย และ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีฝ่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” (World Blood Donor Day 2018) เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ปีนี้มีสโลแกน “Be there for someone else. Give blood. Share life (ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต)สำหรับวันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิ.ย. ของทุกปี เพื่อระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก

สภากาชาดไทย ได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต  ส่งเสริมให้คนในสังคมมองเห็นคุณค่าของการให้ด้วยการบริจาคโลหิต และให้การบริจาคโลหิตเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  เพื่อให้มีโลหิตทีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ  ปัจจุบัน การจัดหาโลหิตในประเทศไทยในภาพรวม ยังไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ  ในขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้น  พบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง  55 % ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง สม่ำเสมอทุก 3 เดือน มีเพียง  8 % เท่านั้น ในขณะที่อัตราความต้องการใช้โลหิตเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละประมาณ  5 %   หากมีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพิ่มจากปีละ  1 ครั้ง เป็นปีละ  2 ครั้ง  จะทำให้มีโลหิตเพียงพอตลอดทั้งปี