เปิด "สวนรุกขชาติห้วยชมภู" แหล่งเที่ยวชมธรรมชาติลำดับที่ 35

2018-06-10 17:55:05

เปิด "สวนรุกขชาติห้วยชมภู"  แหล่งเที่ยวชมธรรมชาติลำดับที่ 35

Advertisement

เปิด “ป่าในเมือง” สวนรุกขชาติห้วยชมภู แหล่งพักผ่อนหย่อนใจลำดับที่ 35 ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติใกล้บ้าน

ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย" ลำดับที่ 35 จากทั้งหมด 51 แห่งของกรมอุทยานฯ โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

สำหรับป่าในเมือง สวนรุกชาติห้วยชมภู ได้มีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อนใกล้บ้าน ท่ามกลางธรรมชาติ มีเส้นทางวิ่งและปั่นจักรยาน สนามเด็กเล่น ชมสวนผีเสื้อและแมลง บ้านกระต่ายป่า สวนกล้วยไม้ป่า แปลงสมุนไพรภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังมี ตลาดประชารัฐผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและผลผลิตการเกษตรปลอดสารเคมี และลานกิจกรรมสาธารณะ สำหรับให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งในวันนี้ ทางคณะอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ร่วมเปิดน้ำตกจำลอง เปิดป้ายป่าในเมือง ชมและชิมอาหารพื้นบ้านตามฤดูกกาล อาทิ อุ๊บเห็ดถอบ ชม กาดหมั่วคัวฮอม การจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้าน และทำผัดไทให้เด็กนักเรียนตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเปิดป่าในเมืองวันนี้ได้รับประทานกันด้วย
โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า สวนรุกขชาติห้วยชมภู มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เพราะมีสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ อีกทั้งที่ตั้งยังติดทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก มีความสะดวกในการเดินทางสำหรับ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ

ทั้งนี้ สวนรุกชาติห้วยชมภู จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496 มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชพันธุ์หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางพฤกษศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งการพัฒนาสวนรุกชาติห้วยชมภู ให้เป็นป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไป