"สุริยะใส"ค้านงดเว้นไพรมารีโหวต ตัดตอนสิทธิ ปชช.

2018-06-10 15:30:01

"สุริยะใส"ค้านงดเว้นไพรมารีโหวต ตัดตอนสิทธิ ปชช.

Advertisement

"สุริยะใส"ค้านงดเว้นไพรมารีโหวต กลับไปใช้แฟมิลีโหวต ตัดตอนสิทธิประชาชนในพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตและผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึง ความเป็นไปได้ที่หลายพรรคการเมืองจะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้คสช. ใช้คำสั่ง ม. 44 ยกเว้นการทำไพรมารีโหวต ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ ด้วยข้ออ้างสารพัดโดยเฉพาะการเตรียมตัวไม่ทัน ของพรรคการเมือง และก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองก็พบว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับระบบไพรมารีโหวตหรือการสรรหาผู้สมัครของพรรคโดยให้ประชาชนหรือสมาชิกพรรคมีส่วนร่วม ดังนั้นไพรมารีโหวตในสายตาของพรรคการเมือง ยังมองว่าเป็น"หอกข้างแคร่" ที่เป็นอุปสรรคต่อวิถีหรือการบริหารจัดการพรรคการเมืองแบบเก่าๆ หรือพรรคการเมืองที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวหรือตระกูลเดียวหรือกลับไปที่ระบบแฟมิลีโหวต


นายสุริยะใส กล่าวว่า ประชาชนต้องช่วยกันติดตาม ตรวจสอบเพราะการยกเว้นหรือตัดกลไก ไพรมารีโหวตออกไป เท่ากับเป็นการตัดตอนบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและจะส่งผลให้การปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของกลายเป็นเรื่องเพ้อฝัน และสุดท้ายพรรคการเมืองก็จะกลายเป็นแค่แหล่งรวมกลุ่มผลประโยชน์ที่ใช้พรรคการเมืองเข้ามาเป็นเครื่องมือตักตวงผลประโยชน์และอำนาจรัฐเหมือนที่ผ่านๆมาเท่านั้น

"ดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคสช.และบรรดาพรรคการเมืองต้อง ไม่มีภาพของความคลางใจหรือตกลงกันโดยเอาผลประโยชน์ความสะดวกสบายของพรรคการเมืองเป็นตัวตั้งแต่ ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนตามเจตนารมย์ พ.ร.ป. พรรคการเมือง" นายสุริยะใส กล่าว