สวนดุสิตโพลชี้ 39.48% อยากเลือกตั้งมากที่สุด

2018-06-10 11:05:59

สวนดุสิตโพลชี้ 39.48% อยากเลือกตั้งมากที่สุด

Advertisement

สวนดุสิตโพลชี้ 39.48% อยาก “การเลือกตั้ง” มากที่สุด ขณะที่ 60% ระบุอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่ซื้อเสียง รู้จักแพ้ชนะ

สถานการณ์ทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเลือกตั้ง การตั้งพรรคใหม่ การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ และการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองในช่วงนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,130 คน ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ “การเมืองไทย” ในช่วงนี้
อันดับ 1 การเลือกตั้ง39.48% เพราะอยากให้มีการเลือกตั้ง เป็นทางออกที่ดีให้กับบ้านเมือง อยากรู้ว่าจะมีเลือกตั้งจริงหรือไม่ อยากรู้วัน ที่แน่นอน อยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลควรมาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชน เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2  การบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 33.41% เพราะมีปัญหาหลายเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้ อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ผลงานยังไม่เข้าตา ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯอันดับ 3 การตั้งพรรคใหม่ 27.11% เพราะอยากรู้ข้อมูลแต่ละพรรค มีนโยบายที่น่าสนใจหรือไม่ มีใครเข้าร่วมบ้าง มีพรรคที่น่าสนใจ มีตัวเลือกหลากหลาย มีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้น มีทั้ง ส.ส. ที่ย้ายพรรคและถูกดูด ฯลฯ

2. บทเรียนการเมืองไทยในอดีตที่ประชาชนอยากบอกกับนักการเมืองที่จะสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ

อันดับ 1 ไม่ทุจริต ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงเลือกตั้ง รู้จักแพ้ ชนะ 60.09%อันดับ 2 ขยัน ตั้งใจทำงาน ทำเพื่อส่วนรวมและประชาชน 28.40%

อันดับ 3 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ สังคม และการศึกษา21.60%

อันดับ 4ไม่โกหกหลอกลวง ต้องรักษาสัญญาและทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 17.32%

อันดับ 5 เคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน13.71%​3. ประชาชนตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบใด?


อันดับ 1 เป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์ 45.60%

อันดับ 2 เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ เก่ง รับฟังเสียงของประชาชน36.80%

อันดับ 3 เป็นคนในพื้นที่ ขยัน พูดจริงทำจริง ทำงานเร็ว27.77%อันดับ 4 มีนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน25.37%

อันดับ 5 มีฝีมือ มีผลงาน มีประสบการณ์ทางการเมือง มีความรู้ความสามารถ22.17%

4. ประชาชนคิดว่าจะได้อะไร? จากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้บ้าง

อันดับ 1ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง34.26%

อันดับ 2 ต่างชาติให้การยอมรับ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนดีขึ้น31.98%

อันดับ 3 รัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชน 27.66%

อันดับ 4 เป็นประชาธิปไตย การเมืองมีเสถียรภาพ 21.57%

อันดับ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาทำงาน 18.65%

5. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลใหม่ที่จะได้หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 51.45% เพราะมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนได้มีโอกาสใช้สิทธิใช้เสียง มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นตัวแทนของประชาชน มีบทเรียนจากที่ผ่านมา น่าจะทำงานได้ดี ฯลฯ

อันดับ 2เหมือนๆ กับรัฐบาลที่ผ่านมา 42.30% เพราะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม การเมืองไทยไม่พัฒนา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนอยู่อย่างลำบาก ฯลฯ

อันดับ 3 แย่กว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 6.25%