แตกตื่นงู! บวงสรวงองค์ปู่อนันตนาคราช

2018-06-09 23:20:54

แตกตื่นงู! บวงสรวงองค์ปู่อนันตนาคราช

Advertisement

ชาวมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และชาวลาว ทำพิธีบวงสรวงองค์ปู่อนันตนาคราช องค์ย่านาคน้อย แตกตื่นงูเลื้อยขึ้นไปบนแท่นบูชาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่บริเวณศาลปู่พญานาค ใต้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร พ.ต.อ.สมเดช ตั้งจิตรนุสรณ์ กรมวัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ปู่อนันตนาคราช และองค์ย่านาคน้อย พร้อมด้วยนายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร นางอินทิราลัย คำปัน ผู้ดูแลศาลปู่พญานาค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และชาว สปป.ลาว ทำพิธีบวงสรวงพญานาคองค์ปู่อนันตนาคราช และองค์ย่านาคน้อย โดยนำพานบายศรีพญานาค ผลไม้ 9 ชนิด พร้อมด้วยของไว้บูชาอื่น ๆ จำนวนมากขณะกำลังทำพิธีบวงสรวงอยู่นั้น ได้มีงูตัวเล็กและยาวประมาณ 50 ชม. เลื้อยขึ้นไปบนแท่นบูชา ประชาชนที่เห็นแตกตื่น เชื่อว่าปู่พญานาคอนันตนาคราช และย่านาคน้อย ขึ้นมารับของบวงสรวง และรับทราบสิ่งที่ทำพิธีในวันนี้ ชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชค อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อ แต่ก็ทำให้ชาวมุกดาหารในวันนี้ คึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้เชื่อว่าการได้ร่วมกันบูชาพญานาคจะเป็นสิ่งคุ้มครองชาวมุกดาหาร ตลอดจนชาวไทยและผู้คนในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป