“ฝรั่งเศส” เตรียมออกกฎ ห้ามใช้มือถือในโรงเรียน

2018-06-08 18:05:32

“ฝรั่งเศส” เตรียมออกกฎ ห้ามใช้มือถือในโรงเรียน

Advertisement

สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส เตรียมรับรองร่างกฎหมาย ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนรัฐบาล เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนการเรียนหนังสือตามนโยบายรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนการเรียนหนังสือ ล่าสุด สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส เตรียมรับรองร่างกฎหมาย ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนรัฐบาลแล้ว โดยครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
อย่างไรก็ตาม ด้านกลุ่มผู้ต่อต้าน กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นไร้ประโยชน์ โดยชี้ว่ากฎหมายเคยบังคับใช้แล้วเมื่อปี 2553 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่าครึ่งค่อนประเทศก็ละเมิดกฎหมายนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง จากการสำรวจเมื่อปี 2559 พบว่า นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี จำนวนเกือบ 9 ใน 10 คน มีมือถือเป็นของตัวเอง

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุบทลงโทษที่ชัดเจน ขณะเดียวกันกับบรรดาทนายความ ที่ออกมาชี้แจงว่า ครูไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดสิ่งของของนักเรียนที่ไม่มีอันตรายได้