รัฐเดินหน้าปฏิรูปแก้ ก.ม. 100 ฉบับ

2018-06-08 17:20:57

รัฐเดินหน้าปฏิรูปแก้ ก.ม. 100 ฉบับ

Advertisement

“กอบศักดิ์”เดินหน้าแก้กฎหมายกว่า 100 ฉบับ ผลักดันปฏิรูป นำร่อง 4 กระทรวงเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มีการจัดสัมมนาการสร้างการรับรู้แผนปฏิรูปประเทศ โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่องแผนปฏิรูปประเทศ ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อผลักดันการปฏิรูปต่างๆ ซึ่งจะมีแผนแม่บทใน 6 ด้าน โดยเห็นได้จากการผ่านงบประมาณของ สนช.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจัดงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้เห็นนโยบายที่ชัดเจน โดยเฉพาะต่างประเทศ นักลงทุนจะมั่นใจ นอกจากนี้การมียุทธศาสตร์ชาติก็จะแก้ปัญหารัฐบาลใหม่ไม่สานต่อนโยบายเก่าของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ทั้งที่บางโครงการก็เป็นเรื่องที่ดี จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องทำอะไรระยะยาว จึงต้องมีการวางแผนไปข้างหน้า และมีกลไกเดินหน้าตามแผนระยะยาว เป็นการจ่ายยาให้ถูกโรค


นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า ใน 8 เดือนสุดท้ายจะจัดทีมเพื่อผลักดันการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ รวมทั้งช่วยกระทรวง ทบวง กรมในการปฏิรูปตัวเอง เบื้องต้นคาดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายกว่า 100 ฉบับ และมีกฎหมายใหม่ประมาณ 20 ฉบับเร่งด่วน โดยในจำนวนนี้จะมีกฎหมายเพื่อคนจนกว่า 10 ฉบับ อาทิ กฎหมายเรื่องป่าชุมชน กฎหมายวิสาหกิจชุมชน กฎหมายสถาบันการเงินประชาชน กฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม กฎหมายสภาประชารัฐ กฎหมายธนาครต้นไม่

นายกอบศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จะมีการปฏิรูปกระทรวงนำร่อง 4 กระทรวง คือ 1.กระทรวงศึกษาธิการ 2.กระทรวงวิทยาศาสตร์แลแทคโนโลยี 3.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาทิ จะมีการตั้งกระทรวงใหม่ ชื่อว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวตกรรม ซึ่งจะเป็นการทรวงที่รวมเอาอุดมศึกษามาร่วมกับวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ