“บิ๊กตู่” คืนเก้าอี้ 4 นายก อบจ.

2018-06-08 00:05:15

“บิ๊กตู่” คืนเก้าอี้ 4 นายก อบจ.

Advertisement

นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งคืนเก้าอี้ 4 นายก อบจ. ตรวจสอบแล้วไม่มีความผิด

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6 /2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2558 ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบนั้น นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อรายชื่อต่อไปนี้ กลับไปดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิม 1.นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ยโสธร 2.นางมลัยรัก ทองผา นายกอบจ.มุกดาหาร 3.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ 4.นายชัยมงคล ไชยรบ นายกอบจ.สกลนคร ลงนามเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2561 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคืนตำแหน่งในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้ง 4 รายแล้ว ปรากฏว่าไม่มีความผิด กระทรวงมหาดไทยจึงทำเรื่องแจ้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จากนั้น ศอตช.ได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์และมีคำสั่งให้คืนตำแหน่งในครั้งนี้