กยศ.เผย 2 ล้านรายเบี้ยวหนี้

2018-06-06 18:55:03

กยศ.เผย 2 ล้านรายเบี้ยวหนี้

Advertisement

กยศ.เปิดข้อมูล 20 ปี ปล่อยกู้ให้นักเรียน นักศึกษา 5.4 ล้านราย ในจำนวนนี้กว่า 4 ล้านรายยังมีภาระหนี้อยู่ โดย 2 ล้านรายผิดนัดชำระหนี้ ส่งฟ้องไปแล้ว 1.2 ล้านคดี คิดเป็นเงิน 4.8 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปีทุกวันถือเป็นวันครบรอบกำหนดชำระเงินคืนของทุน ซึ่งในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 3.5 ล้านราย มูลหนี้รวม 4 แสนล้านบาท ซึ่งผู้กู้ควรมาชำระเงินคืนภายในกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อส่งต่อเงินกองทุนให้กับรุ่นน้องต่อไป แต่หากไม่ชำระหนี้ตามกำหนดจะต้องถูกดำเนินการตามกฏหมาย โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาไปแล้วรวม 5.4 ล้านราย แต่ยังมีผู้มีภาระหนี้อยู่ 4 ล้านกว่าราย ในจำนวนนี้มีผู้ผิดนัดชำระหนี้อยู่ 2 ล้านกว่าราย ที่ผ่านมา กยศ. ได้ดำเนินการฟ้องไปแล้ว 1.2 ล้านคดี คิดเป็นยอดค้างชำระ 4.8 หมื่นล้านบาท

นายชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ยังได้เตรียมหักเงินเดือนลูกจ้างข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. นำร่องกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรกในเดือน ก.ค.นี้ และในเดือน ต.ค.จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนข้าราชการเต็มรูปแบบทุกส่วนทุกหน่วยงาน ซึ่งปัจจุปันมีข้าราชการที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ กยศ. ทั้งหมด 1.7 แสนราย โดยมีผู้ชำระหนี้ตามปกติ 9 หมื่นราย และมีผู้ผิดชำระหนี้อยู่ 7 หมื่นราย ส่วนลูกหนี้ในภาคเอกชน คาดว่าจะสามารถเริ่มเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนของพนักงานได้ภายในปลายปีนี้ โดยจะนำร่องที่บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ปีนี้ตั้งเป้าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท และในปีหน้า คาดว่าจะได้รับชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท