ปิดอุทยานฯ หาดเจ้าไหม ฟื้นฟูธรรมชาติ 4 เดือน

2018-06-04 13:00:40

ปิดอุทยานฯ หาดเจ้าไหม ฟื้นฟูธรรมชาติ 4 เดือน

Advertisement

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจำนวน 4 เกาะ เพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวตลอด 8 เดือน สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย.ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมดำเนินการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย.ของทุกปี   ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมสามารถฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติได้ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล โดยทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกำหนดเปิดการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 ต.ค. 2561

นายณรงค์ คงเอียด  หัวหน้าอุทยานแห่งขาติหาดเจ้าไหม  กล่าวว่า  ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.  – 30 ก.ย. 2561 ประกอบด้วย เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรับทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมไปเฝ้าระวังควบคุมลาดตระเวนไม่ให้มีการนำเรือออกไปเที่ยวทางทะเลโดย หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด   จึงขอความร่วมมือจากเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆว่าอย่าได้พานักท่องเที่ยวเข้าไป เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงหน้าฤดูมรสุม  เกรงนักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้การท่องเที่ยวของตรังเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก