เอาแล้ว! ขนส่งเคาะขึ้นค่าโดยสารใน 2 เดือน

2018-06-04 12:28:12

เอาแล้ว! ขนส่งเคาะขึ้นค่าโดยสารใน 2 เดือน

Advertisement

กรมขนส่งทางบก ขอเวลาพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารในอีก 2 เดือน พร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือประชาชนนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลการศึกษาปรับโครงสร้างราคาค่าโดยสารใหม่จะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ส่วนการปรับค่าโดยสารในครั้งนี้ ทางกระทรวงคมนาคมจะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากนัก


ด้านนายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวคืบหน้าไปพอสมควร คาดว่าจะสรุปรายละเอียดเสนอต่อกรมการขนส่งทางบกได้ภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนประกาศใช้โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ภายในปีนี้
ภาพ AFP

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า หากรัฐบาลต้องการเพิ่มคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งการพิจารณาต้นทุนค่าโดยสารเรื่องน้ำมันยังไม่ใช่ปัจจัยเดียว แต่ยังมีเรื่องค่าแรง และค่าซ่อมบำรุงต่างๆ รวมอยู่ด้วย
ภาพ AFP

สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนนั้น ในต่างประเทศจะมีตั้งแต่การลดราคาค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุที่ 50 เปอร์เซ็นต์ / ลดค่าโดยสารสำหรับนักศึกษา 25 เปอร์เซ็นต์ หรือการออกตั๋วโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการ ซึ่งแนวทางทั้งหมดต้องนำมาพิจารณาเพื่อปรับใช้ในประเทศไทยด้วย