“ศรีสุวรรณ” ค้านซื้อดาวเทียมจารกรรม 9 หมื่นล.

2018-06-03 12:53:19

“ศรีสุวรรณ” ค้านซื้อดาวเทียมจารกรรม 9 หมื่นล.

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” เปิดแถลงการณ์คัดค้านกรณีกระทรวงกลาโหมจัดซื้อดาวเทียมจารกรรม 9.1 หมื่นล้าน ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ หวั่นใช้ล้วงความลับประชาชนเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอคัดค้านการเตรียมการจัดซื้อดาวเทียมจารกรรมมูลค่า 91,200 ล้านบาท
โดยระบุว่าตามที่ประชุมสภากลาโหมได้พิจารณาแนวความคิดด้านกิจการอวกาศของกระทรวงกลาโหม เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์กิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561-2570 เมื่อปลายเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา โดยการผลักดันของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดหาดาวเทียมไธอา 112 ดวง มูลค่า 2,850 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือ 91,200 ล้านบาทไทย ไม่รวมค่าจัดส่งดาวเทียมขึ้นฟ้าจากบริษัท THEIA Group โดยมีอดีตนักการเมืองในประเทศไทยเป็นตัวแทนนายหน้า ซึ่งอ้างว่ามีการร่วมทำ Thailand Satellites Data Information Processing Center กับสหรัฐอเมริกา โดยมีประเทศซาอุดิอาระเบีย และคาซัคสถาน ตกหลุมพรางของสหรัฐดำเนินการไปก่อนแล้วนั้น

ในแถลงการณ์เดียวกันยังระบุอีกว่า ดาวเทียมดังกล่าวนั้น แท้ที่จริงแล้วอาจเรียกได้ว่าเป็น ดาวเทียมจารกรรมที่มีศักยภาพในการตรวจจับและเก็บภาพทุกสรรพสิ่งบนพื้นผิวโลก และบนพื้นผิวประเทศไทยที่ความละเอียด 0.5 เมตรต่อครั้งต่อวินาทีตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 86,400 ภาพทุก 24 ชม. ดังนั้น ไม่ว่าคนไทยทั้ง 66 ล้านคนจะทำอะไร แม้แต่กดเบอร์โทรศัพท์ดาวเทียมดังกล่าวก็สามารถตรวจจับและบันทึกได้ว่าโทรเบอร์อะไร โทรหาใคร ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต และความเป็นส่วนตัวของบุคคล อันขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 และมาตรา 36 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและ การกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำมิได้นอกจากนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดหาดาวเทียมดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา อาจขัดต่อมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 2560 อีกด้วย เนื่องจากประธานกรรมการ สทป.และคณะได้ไปลงนามในหนังสือแสดงการรับรู้ หรือ LOA แล้วเมื่อเดือน ธ.ค.2560 และต่อมาได้มีการลงนามในหนังสือแสดงความจำนง หรือ LOI เมื่อเดือนมี.ค. 2561 และล่าสุดได้ลงนามในหนังสือยืนยันหรือ LOC เมื่อปลายเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยการรับรู้ของพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่เดินทางไปเยือนสหรัฐฯาเมื่อเดือนที่แล้วนายศรีสุวรรณ ได้ปิดท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ว่า ในที่สุดแล้วการดำเนินการของรัฐบาล นอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้ว ยังไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำ ประชาชนยากจน ยังพยายามที่จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นจากการจัดซื้อจัดหาดาวเทียมจารกรรมดังกล่าวในช่วงสุดท้ายของการมีอำนาจ แม้ก่อนหน้านี้จะมีการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทั้ง 3 เหล่าทัพไปแล้วมากมาย โดยเฉพาะเรือดำน้ำมูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาทยังไม่พออีกหรือ ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาคมฯจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในเร็วๆ นี้