นายกฯชมรายการ Because We Care ช่อง “นิว 18”

2018-06-01 21:10:24

นายกฯชมรายการ Because We Care ช่อง “นิว 18”

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ชมรายการ Because We Care ออกอากาศช่องนิว 18 เรื่องจริงสะท้อนสังคม แจ้งเตือนภัย มีเครือข่ายเพจดัง “แหม่มโพธิ์ดำ -Drama-Addict” เป็นตัวอย่างที่ดี บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ โซเชียลสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ได้เห็นรายการ Because We Care เรื่องจริงสะท้อนสังคม ที่เป็นการแจ้งเตือนภัย ทางช่อง NEW18 ก็อยากนำมาเล่า เพื่อให้ได้เห็นประโยชน์ของความร่วมมือและเครือข่ายภาคประชาชน ที่สามารถสนับสนุน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ให้พี่น้องประชาชน รับมือกับสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แล้วก็มีเครือข่ายในโซเชียล เช่น เพจ Because We Care เพจแหม่มโพธิ์ดำ และ เพจ Drama-Addict ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือของเด็กเยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรง โดยจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ครบวงจร และ สามารถส่งต่อไปเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่ดีที่สุด พร้อมที่สุดได้อย่างทันท่วงที สามารถลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน

“ผมก็เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ เนื่องจากเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบด้านสังคมโดยตรง อาทิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ ภาคประชาชน ในโซเชียลสร้างสรรค์ ส่วนที่ไม่สร้างสรรค์ ผิด พ.ร.บ. ก็ต้องถูกดำเนินคดี กฎหมายต้องเป็นฎหมาย ระมัดระวังด้วย รวมถึงหน่วยงานจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ที่จะเป็นอีกที่พึ่งหนึ่ง ของพี่น้องประชาชนด้วย ก็ขอสนับสนุน และให้กำลังใจนะครับ ขอให้ทุกฝ่าย ทุกสื่อโซเชียลได้ร่วมมือในการทำงาน เพื่อส่วนรวมด้วย”นายกฯ กล่าว