ผลสำรวจชี้วัยรุ่นอเมริกันเล่นเฟซบุ๊กน้อย

2018-06-01 16:05:22

ผลสำรวจชี้วัยรุ่นอเมริกันเล่นเฟซบุ๊กน้อย

Advertisement

เฟซบุ๊กกำลังเสื่อมความนิยมในหมู่วัยรุ่นชาวอเมริกัน เมื่อผลสำรวจล่าสุด แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นชาวอเมริกันใช้เฟซบุ๊กลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558ศูนย์วิจัยพีวรีเซิร์จเซนเตอร์ เปิดเผยผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุ่นชาวอเมริกันอายุระหว่าง 13 – 17 ปี พบว่า นักรุ่นชาวอเมริกันใช้เฟซบุ๊กร้อยละ 51 ใช้ยูทูปร้อยละ 85 ใช้อินสตาแกรม ร้อยละ 72 และ ใช้สแนปแชต ร้อยละ 69จากผลสำรวจดังกล่าว พบว่า วัยรุ่นชาวอเมริกันใช้เฟซบุ๊กน้อยลงเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเมื่อปี 2557-58 ที่พบว่าวัยรุ่นชาวอเมริกันใช้เฟซบุ๊กมากถึงร้อยละ 71

ทั้งนี้ โมนิกา แอนเดอร์สัน ผู้นำทีมสำรวจ มองว่า พฤติกรรมในโลกสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา วัยรุ่นใช้โซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มขึ้น ขณะเดียวกันในผลงานสำรวจชิ้นอื่นๆ พบว่ากล่าวว่า เหตุที่ทำให้ความนิยมในเฟซบุ๊กลดลงนั้น เป็นผลมาจากการเข้ามาของสแนปแชต และอินสตาแกรม แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แพลตฟอร์มนั้นต่างก็เป็นของบริษัทเฟซบุ๊ก